Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 148

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-12
Datum då anslag tas ner: 2023-06-03

Sekreterare: Claes Danielsson