Kungörelse

Organ: Kommunfulmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-08
Datum då anslag tas ner: 2023-06-30

Sekreterare: