Kungörelse

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-14
Datum då anslag tas ner: 2023-07-06

Sekreterare: