Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 83 och 108

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-07
Datum då anslag tas ner: 2019-03-29

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor