Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 262, 264, 266

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-05
Datum då anslag tas ner: 2019-06-27

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor