Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 332

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-12
Datum då anslag tas ner: 2019-10-04

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor