Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-05
Datum då anslag tas ner: 2020-03-27

Sekreterare: Lina Dahlström