Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 352-353, 364

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-01
Datum då anslag tas ner: 2020-10-23

Sekreterare: Claes Danielsson