Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 433

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-20
Datum då anslag tas ner: 2020-12-12

Sekreterare: Claes Danielsson