Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 456-465

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-01
Datum då anslag tas ner: 2020-12-23

Sekreterare: Claes Danielsson