Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 473, 481, 482

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-03
Datum då anslag tas ner: 2020-12-25

Sekreterare: Maria Westberg