Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 57 och 79

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-25
Datum då anslag tas ner: 2021-03-19

Sekreterare: Maria Westberg