Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 141, 149-151

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-15
Datum då anslag tas ner: 2021-05-07

Sekreterare: Claes Danielsson