Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 294

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-09
Datum då anslag tas ner: 2021-10-01

Sekreterare: Maria Westberg