Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 387

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-19
Datum då anslag tas ner: 2021-11-10

Sekreterare: Claes Danielsson