Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-10
Datum då anslag tas ner: 2022-04-01

Sekreterare: Lina Dahlström