Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 165,169

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-20
Datum då anslag tas ner: 2022-05-12

Sekreterare: Claes Danielsson