Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 338

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-14
Datum då anslag tas ner: 2022-12-06

Sekreterare: Claes Danielsson