Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 370

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-23
Datum då anslag tas ner: 2022-12-15

Sekreterare: Claes Danielsson