Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 366-369 och 371-374

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-01
Datum då anslag tas ner: 2022-12-23

Sekreterare: Maria Westberg