Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 394 - 395

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-01
Datum då anslag tas ner: 2022-12-23

Sekreterare: Elias Wäfors