Tillkännagivande

Organ: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 129-168

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-28
Datum då anslag tas ner: 2023-05-20

Sekreterare: Claes Danielsson