Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 209-220, §§ 222-231

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-09
Datum då anslag tas ner: 2021-12-31

Sekreterare: Mikaela Johansson