Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 168-188

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-10
Datum då anslag tas ner: 2019-11-01

Sekreterare: Mikaela Johansson