Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 189-211

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-14
Datum då anslag tas ner: 2019-12-06

Sekreterare: Mikaela Johansson