Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 244

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-20
Datum då anslag tas ner: 2020-01-11

Sekreterare: Mikaela Johansson