Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 48

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-24
Datum då anslag tas ner: 2020-03-17

Sekreterare: Mikaela Johansson