Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-39

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-13
Datum då anslag tas ner: 2020-03-06

Sekreterare: Mikaela Johansson