Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 139-140

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-07-03
Datum då anslag tas ner: 2019-07-25

Sekreterare: Mikaela Johansson