Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 8

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-31
Datum då anslag tas ner: 2022-02-22

Sekreterare: Mikaela Johansson