Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 33-34

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-28
Datum då anslag tas ner: 2022-03-22

Sekreterare: Mikaela Johansson