Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 100

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-25
Datum då anslag tas ner: 2022-06-16

Sekreterare: Mikaela Johansson