Tillkännagivande

Organ: Kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 202, 204-212, 214

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-23
Datum då anslag tas ner: 2023-01-14

Sekreterare: Mikaela Johansson