Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 80-101

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-26
Datum då anslag tas ner: 2019-09-17

Sekreterare: Mikaela Johansson