Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 79-106

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-26
Datum då anslag tas ner: 2021-05-18

Sekreterare: Mikaela Johansson