Tillkännagivande

Organ: Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 102-120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-26
Datum då anslag tas ner: 2019-10-18

Sekreterare: Mikaela Johansson