Tillkännagivande

Organ: Dorektionen för Mälardalens brand- och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 63-90

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-28
Datum då anslag tas ner: 2020-10-20

Sekreterare: Emma Stefansson