Tillkännagivande

Organ: Mälardalens brand- och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-22

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-19
Datum då anslag tas ner: 2020-03-12

Sekreterare: Manuella Wester Johansson