Tillkännagivande

Organ: Mälardalens brand- och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-42

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-07
Datum då anslag tas ner: 2020-04-29

Sekreterare: Manuela Wester Johansson