Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 115-129

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-23
Datum då anslag tas ner: 2019-11-14

Sekreterare: Frida Ramefelt