Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 130-136, 142-143

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-06
Datum då anslag tas ner: 2019-12-28

Sekreterare: Frida Ramefelt