Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-29
Datum då anslag tas ner: 2021-10-21

Sekreterare: Frida Ramefelt