Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 161

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-16
Datum då anslag tas ner: 2022-01-07

Sekreterare: Frida Ramefelt