Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 9

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-27
Datum då anslag tas ner: 2022-02-18

Sekreterare: Frida Ramefelt