Tillkännagivande

Organ: Miljö- och konsumentnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 20-21

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-23
Datum då anslag tas ner: 2023-03-17

Sekreterare: Frida Ramefelt