Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 110-116, 118-119, 121-134

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-09
Datum då anslag tas ner: 2021-07-01

Sekreterare: Mikaela Johansson