Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 117

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-25
Datum då anslag tas ner: 2021-06-16

Sekreterare: Mikaela Johansson