Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-03-09
Datum då anslag tas ner: 2021-03-31

Sekreterare: Mikaela Johansson