Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-5, §§ 7-19

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-11
Datum då anslag tas ner: 2020-03-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann