Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-61, 63-76

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-07
Datum då anslag tas ner: 2021-04-29

Sekreterare: Mikaela Johansson